İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi sizi tanımlayabilecek isminiz, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz veya posta adresiniz dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileriniz, kimlik bilgileriniz gibi bilgileri ifade etmektedir.

KötüHediye olarak, tüm müşterilerimizin gizliliğine değer vermekte olup, bizimle paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliğini ile ilgili müşterilerimizin kaygılarını saygıyla karşılamaktayız. Gizlilik Politikası gizliliğinizi korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sunmak için tasarlamış olup, müşterilerin  onayı olmadan kişisel bilgilerini kullanmamayı ve Kişisel Bilgilerin kullanılmasında,  uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uymayı taahhüt etmektedir.

KötüHediye , Gizlilik Politikası’nı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da eklemelerde bulunabilir. Bu durumda Gizlilik Politikası’nın söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş halini yükleyecektir. İşbu sebeple güncellenen Gizlilik Politikası hakkında müşterilerin bilgi sahibi olduklarını periyodik olarak gözden geçirmesini öneririz.

KötüHediye , müşterilerimizin  izniyle Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır.

Elektronik yayınlar göndermek
Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak
Satın alınan ürünleri teslim etmek
Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak

Bu amaç için elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu Kişisel Bilgileri bize verip vermemekte müşteriler serbesttir. Ancak, müşterilerimize daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için, işbu platformda müşterilerden talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini önermekteyiz. Ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerinize sunarız. Müşteriler tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması müşterilerimizin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda KötüHediye hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle KötüHediye ’in bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü müşteriye aittir.

Kişisel Bilgilere ek olarak platform müşteriler tarafından ziyaret edildiğinde müşteriler hakkında başkaca bilgiler de toplanabilir, derlenebilir. Otomatik olarak derlenen teşhis edebilirlik niteliğine sahip olmayan bu bilgiler, cookies adı verilen çeşitli teknolojiler ile derlenmektedir. Cookies, web sitesinden bilgisayarların sabit diskine aktarılan küçük çaplı metin dosyalarıdır. Bu bilgileri sitemizi, ilgilendiğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz ürünlerimizi değiştirebilmek için toplamaktayız. Tercihen “cookies” reddetmek veya “cookie” gönderildiğinde ikaz edilmek açısından müşteriler kendi web gezginlerini ayarlayabilirler.

Girilen sitede “cookie”leri reddetmek, sitenin bazı alanlarını gezmeyi veya site ziyaret edildiğinde kişiselleştirilmiş bilgilerin alınmasını engelleyebilir.

KötüHediye toplanan, işlenen ve aktarılan tüm Kişisel Bilgileri korumak için gerekli teknolojik ve kurumsal önlemleri alır ve bu önlemler teknolojik gelişmeye göre sürekli güncellenir ve uyarlanır. İnternet üzerinden iletilen Kişisel Bilgiler’in gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmadığını hatırlatır, müşterilerimize internet üzerinde Kişisel Bilgiler’ini iletilirken mümkün olan en üst düzey tedbirleri almalarını tavsiye ediyoruz.

Temin edilen Kişisel Bilgiler servisin hizmet amacına yönelik olup, ilke olarak, üçüncü kişilere satılmaz, kiralanmaz ya da başka şekilde kullandırılmaz ve müşteriler bizzat aksini talep etmediği sürece üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz. Şu kadar ki, KötüHediye yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde okurların kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

KötüHediye vereceğiniz destek ile Kişisel Bilgilerinizi daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak Kişisel Bilgilerinizin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde bizimle irtibata geçmenizi ve isteklerinizi iletmenizi rica ederiz.

İletişim

  • kotuhediye@gmail.com

İnstagram